Lagasafn.  Íslensk lög í október 1996.  Útgáfa 120b.


Lög um jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

1945 nr. 7 12. janúar


Felld úr gildi skv. l. 73/1996, 33. gr.