Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1997.  Útgáfa 121a.


Lög um gjöld til holræsa og gangstétta í kaupstöðum, öðrum en Reykjavík og Akureyri

1920 nr. 18 18. maí


Felld úr gildi skv. l. 17/1996, 7. gr.