Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1997.  Útgáfa 121a.


Lög um veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi Íslands

1976 nr. 34 17. maí


Felld úr gildi skv. l. 151/1996, 20. gr.