Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1997.  Útgáfa 121a.


Lög um stjórn og starfrækslu póst- og símamála

1977 nr. 36 13. maí


Felld úr gildi skv. l. 103/1996, 16. gr.