Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1997.  Útgáfa 121a.


Lög um Siglingamálastofnun ríkisins

1986 nr. 20 30. apríl


Felld úr gildi skv. l. 6/1996, 8. gr.