Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 1997.  Útgáfa 121b.


Lög um ríkisbókhald, gerð ríkisreiknings og fjárlaga

1966 nr. 52 13. maí


Felld úr gildi skv. l. 88/1997, 52. gr.