Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um tryggingardeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð

1970 nr. 60 12. maí


Felld úr gildi skv. l. 61/1997, 20. gr.