Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um veðtryggingu iðnrekstrarlána

1972 nr. 47 26. maí


Felld úr gildi skv. l. 75/1997, 48. gr.