Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um Íþróttakennaraskóla Íslands

1972 nr. 65 29. maí


Felld úr gildi skv. l. 137/1997, 15. gr.