Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um Þroskaþjálfaskóla Íslands

1985 nr. 40 14. júní


Felld úr gildi skv. l. 137/1997, 15. gr.