Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um viðauka við lög nr. 44 25. maí 1976, um Fiskveiðasjóð Íslands

1985 nr. 72 1. júlí


Felld úr gildi skv. l. 60/1997, 19. gr.