Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um Iðnlánasjóð

1987 nr. 76 19. ágúst


Felld úr gildi skv. l. 60/1997, 19. gr.