Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 1998.  Útgáfa 122a.


Lög um viðauka við lög nr. 44 25. maí 1976, um Fiskveiðasjóð Íslands

1989 nr. 135 30. desember


Felld úr gildi skv. l. 60/1997, 19. gr.