Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 1999.  Útgáfa 123a.


Lög um kirkjusóknir, safnaðarfundi, sóknarnefndir, héraðsfundi o.fl.

1985 nr. 25 3. júní


Felld úr gildi skv. l. 78/1997, 64. gr.