Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 1999.  Útgáfa 123b.


Lög um garðyrkjuskóla ríkisins

1936 nr. 91 23. júní


Felld úr gildi skv. l. 57/1999, 38. gr.