Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 2000.  Útgáfa 125a.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um happdrætti (lotterí) og hlutaveltur (tombólur)

1926 nr. 6 15. júní1. gr. Happdrætti, hverrar tegundar sem er, má ekki hafa nema með leyfi dómsmálaráðuneytisins, og ekki hlutaveltur nema með leyfi lögreglustjóra.
Peningahappdrætti eða önnur því lík happspil má ekki setja á stofn án lagaheimildar.
2. gr. Það er bannað mönnum á Íslandi að versla þar með eða selja hluti fyrir erlend happdrætti eða önnur þvílík happspil, eða að hafa þar á hendi nokkur störf, er að þessu lúta.
3. gr. [Brot gegn lögum þessum varða sektum og skal fara með mál af þeim að hætti opinberra mála.] 1)
    1)L. 75/1982, 49. gr.