Lagasafn.  Íslensk lög 1. febrúar 2000.  Útgáfa 125a.


Lög um vitamál

1981 nr. 56 29. maí


Felld úr gildi skv. l. 132/1999, 14. gr.