Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2000.  Útgáfa 125b.


Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla

1991 nr. 28 27. mars


Felld úr gildi skv. l. 96/2000, 31. gr.