Lagasafn.  Íslensk lög í september 2001.  Útgáfa 126b.


Lög um heimild fyrir stjórnarráðið til þess að veita mönnum rétt til þess að vera dómtúlkar og skjalþýðendur

1914 nr. 32 2. nóvember


Felld úr gildi skv. l. 148/2000, 7. gr.