Lagasafn.  Íslensk lög í janúar 2002.  Útgáfa 127a.


Lög um Heyrnar- og talmeinastöð Íslands

1980 nr. 35 23. maí


Felld úr gildi skv. l. 143/2001, 2. gr.