Lagasafn.  Íslensk lög í október 2002.  Útgáfa 127b.


Lög um heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatna

1975 nr. 43 26. maí


Felld úr gildi skv. l. 91/2002, 12. gr.