Lagasafn.  Íslensk lög í október 2002.  Útgáfa 127b.


Lög um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum

1993 nr. 77 18. maí


Felld úr gildi skv. l. 72/2002, 10. gr.