Lagasafn.  Íslensk lög í janúar 2003.  Útgáfa 128a.


Lög um Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja (verslunarlánasjóð)

1966 nr. 48 10. maí


Felld úr gildi skv. l. 138/2002, 1. gr.