Lagasafn.  Íslensk lög í janúar 2003.  Útgáfa 128a.


Lög um spilliefnagjald

1996 nr. 56 3. júní


Felld úr gildi skv. l. 162/2002, 22. gr.