Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. júlí 2003.  Útgáfa 128b.  Prenta í tveimur dálkum.


Tilskipun um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslensku forráðasviði

1939 nr. 44 24. júlí


Tók gildi 27. nóvember 1939.

I. kafli. Erlend herskip.
1. gr. Herskipum erlendra ríkja, sem ekki eiga í ófriði er frjálst að koma á íslenskar hafnir og í aðra íslenska landhelgi, enda hafi koma þeirra verið fyrirfram tilkynnt opinbera boðleið, og ekki annað ákveðið í sérstökum dæmum. Þó skal ekki fleirum en þremur herskipum sama ríkis heimilt að dvelja í sömu íslenskri höfn, og ekki má dvöl herskips í höfn vera lengri en 15 dagar.
Undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar er hægt að gera með sérstöku leyfi, fengnu opinbera boðleið.
2. gr. Undanþegin ákvæðum 1. gr. eru:
    a. herskip, sem flytur erlendan þjóðhöfðingja eða opinberan fulltrúa hans, svo og þau skip, er því fylgja, enda séu þau ekki fleiri en þrjú,
    b. herskip, sem lenda í sjávarháska,
    c. herskip, sem ætluð eru einungis til eftirlits með fiskveiðum eða til vísindalegra rannsókna,
    d. herskip, sem sigla viðstöðulaust gegnum íslenska landhelgi (passage inoffensif).
3. gr. Erlendu herskipi er óheimilt að framkvæma sjómælingar eða dýptarmælingar (aðrar en þær, sem nauðsynlegar eru skipinu á ferð þess) og að halda hvers konar heræfingar í íslenskri landhelgi eða á íslensku landi.
Erlendur kafbátur skal jafnan vera ofansjávar, meðan hann heldur sig innan íslenskrar landhelgi.
4. gr. Erlendu herskipi er skylt að fylgja á íslensku forráðasviði gildandi ákvæðum um hollustuháttu, hafnsögu og tollgæslu.
5. gr. Erlendum herskipum er skylt að leggjast við akkerisfestar á þann stað í íslenskri höfn, eða skipalægi, er hlutaðeigandi hafnaryfirvöld, ef til eru, benda þeim á, og er samkvæmt beiðni skylt að flytja sig til í höfn eða skipalægi, eftir nánari tilvísun.
Leyfi, sem gefin hafa verið erlendum herskipum til að dvelja í íslenskri höfn eða á íslensku skipalægi, eru afturkallanleg hvenær sem er.
6. gr. Áhöfn erlends herskips, sem liggur í íslenskri höfn, er óheimilt að bera vopn í landi, þó skal liðsforingjum, undirforingjum og liðsforingjaefnum heimilt að bera þau vopn í landi, er tilheyra einkennisbúningi þeirra.

II. kafli. Erlend herloftför.
7. gr. Erlendum herloftförum er bannað að koma á íslenskt forráðasvið, nema samkvæmt áður fengnu leyfi opinbera boðleið. Undanþegin ákvæðum þessarar greinar eru:
    a. loftfar, sem flytur erlendan þjóðhöfðingja eða opinbera fulltrúa hans, svo og þau loftför, er því fylgja, enda séu þau ekki fleiri en þrjú,
    b. loftfar, sem haft er meðferðis á erlendu herskipi, er það dvelst í eða siglir um íslenska landhelgi,
    c. loftfar, sem er í háska statt.
8. gr. Loftfari, sem haft er meðferðis á erlendu herskipi, sem dvelst í eða siglir um íslenska landhelgi, er óheimilt að hefja sig til flugs á íslensku forráðasviði, nema að fengnu leyfi samkvæmt undanfarandi grein, og skulu með leyfisbeiðninni fylgja þær upplýsingar, er getur í næstu grein hér á eftir.
9. gr. Beiðni um leyfi það, sem um ræðir í 7. gr., skulu fylgja upplýsingar um eftirfarandi atriði:
    1. Tölu þeirra herloftfara, er taka eiga þátt í fluginu.
    2. Tegund og einkenni loftfaranna.
    3. Ráðgerða leið yfir íslenskt forráðasvið.
    4. Staði þá, sem ráðgert er að heimsækja.
    5. Komu- og brottfarartíma.
    6. Sé um loftfar með þráðlausum firðritunar- eða firðtalstækjum að ræða, skulu tilgreind hin ýmsu kallmerki.
    7. Áhöfn og tölu hennar.
    8. Vopnaútbúnað loftfaranna.
    9. Myndatæki, sem loftför hafa meðferðis.
10. gr. Erlend herloftför skulu á íslensku forráðasviði fylgja vandlega gildandi ákvæðum, sem sett eru til öryggis loftferðum.
Heimilt er að hafa í herloftfari vopn, án skothleðslna, svo og ljósmyndatæki án annars útbúnaðar til myndatöku.
Erlendum herloftförum er bannað að halda heræfingar á íslensku forráðasviði.