Lagasafn.  Íslensk lög 1. júlí 2003.  Útgáfa 128b.


Lög um áfengis- og vímuvarnaráð

1998 nr. 76 15. júní


Felld úr gildi skv. l. 18/2003, 10. gr.