Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 2005.  Útgáfa 131a.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd samning Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, um stofnun Norræna fjárfestingarbankans

1976 nr. 26 12. maí


Felld úr gildi skv. l. 143/2004, 1. gr.