Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2005.  Útgáfa 131b.


Lög um heimild til að leyfa héraðssamböndum íþrótta- og ungmennafélaga að stofna til sérstakrar tegundar happdrættis

1952 nr. 15 31. janúar


Felld úr gildi skv. l. 38/2005, 13. gr.