Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2008.  Útgáfa 135b.


Lög um ný orkuver og nýjar orkuveitur rafmagnsveitna ríkisins

1947 nr. 92 5. júní


Felld úr gildi skv. l. 58/2008, 13. gr.