Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2008.  Útgáfa 135b.


Lög um ný orkuver og nýjar orkuveitur rafmagnsveitna ríkisins

1949 nr. 34 16. maí


Felld úr gildi skv. l. 58/2008, 13. gr.