Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 2009.  Útgáfa 136a.


Lög um kísilgúrverksmiðju við Mývatn

1966 nr. 80 15. ágúst


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Felld úr gildi skv. l. 152/2008, 3. gr.