Lagasafn.  Íslensk lög 11. september 2012.  Útgáfa 140b.


Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

2011 nr. 125 28. september


Felldur úr gildi skv. forsetaúrsk. 100/2012.