Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 2013.  Útgáfa 141b.


Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

2012 nr. 100 30. ágúst


Felldur úr gildi skv. forsetaúrsk. 66/2013, 10. gr.