Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 2014.  Útgáfa 143a.


Lög um greiðslu vátryggingariðgjalda fiskiskipa

1976 nr. 17 19. mars


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Felld úr gildi skv. l. 44/2013, 6. gr.