Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. september 2018.  Útgáfa 148c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um steinullarverksmiðju

1981 nr. 61 4. júní


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 18. júní 1981. Breytt með l. 57/2002 (tóku gildi 14. maí 2002) og l. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011).


1. gr.
[[Þeim ráðherra er fer með málefni iðnaðar] 1) er heimilt að selja eignarhlut íslenska ríkisins í Steinullarverksmiðjunni.
Helmingur söluandvirðisins skal renna til samgöngubóta eða annarra verkefna í þeim sveitarfélögum sem eiga verulegra hagsmuna að gæta vegna starfsemi Steinullarverksmiðjunnar, samkvæmt nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar.] 2)
    1)L. 126/2011, 92. gr. 2)L. 57/2002, 1. gr.
2. gr.1)
    1)L. 57/2002, 1. gr.
3. gr.1)
    1)L. 57/2002, 1. gr.
4. gr.1)
    1)L. 57/2002, 1. gr.
Ákvæði til bráðabirgða.