Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. september 2018.  Útgáfa 148c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um notkun raflagna og raffanga í núverandi ástandi á íbúðar- og skólasvæði fyrrum varnarsvæðis á Keflavíkurflugvelli

2007 nr. 135 12. nóvember


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 17. nóvember 2007. Breytt með l. 39/2014 (tóku gildi 1. sept. 2014).


1. gr.
Heimilt er að nota raflagnir og rafföng í núverandi ástandi á íbúðar- og skólasvæði fyrrum varnarsvæðis á Keflavíkurflugvelli til 1. október 2010. Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. skal fyrir 1. október 2007 leggja fram verkáætlun til [Mannvirkjastofnunar] 1) um hvernig staðið verði að breytingum til samræmis við íslenskar kröfur fyrir 1. október 2010.
    1)L. 39/2014, 13. gr.
2. gr.
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. skal tilnefna umsjónarmann öryggismála á svæðinu sem starfi í samvinnu við [Mannvirkjastofnun]. 1) Hann skal uppfylla þær hæfniskröfur sem gerðar eru í reglugerð nr. 264/1971, um raforkuvirki, með síðari breytingum.
    1)L. 39/2014, 13. gr.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.