Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 10. janúar 2020.  Útgáfa 150a.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir [ráðherra]1) f.h. ríkissjóðs til að ábyrgjast lán fyrir Arnarflug hf.2)

1984 nr. 30 15. maí


    1)L. 126/2011, 101. gr. 2)Sjá Lagasafn 1990, d. 251.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 1. júní 1984. Breytt með: L. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við fjármála- og efnahagsráðherra eða fjármála- og efnahagsráðuneyti sem fer með lög þessi. Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér.