Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 2020.  Útgáfa 150b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda1)

1968 nr. 5 10. apríl


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 241–242.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 18. apríl 1968. Breytt með: L. 118/1990 (tóku gildi 31. des. 1990).