Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 2020.  Útgáfa 150b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um framkvæmd alþjóðasamnings um gáma

1985 nr. 14 10. maí


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 31. maí 1985.

1. gr.
Ráðherra þeim, sem fer með siglingamál, er heimilt að setja reglur 1) til að framfylgja alþjóðasamningi, sem Ísland er aðili að, um gáma.
    1)Rg. 624/1997.
2. gr.
Brot gegn reglum, sem settar verða samkvæmt lögum þessum, varða sektum.
3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.