Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 2020.  Útgáfa 150b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi, Suður-Múlasýslu1)

1993 nr. 68 11. maí


    1)Sjá Stjtíð. A 1993, bls. 318.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 27. maí 1993.