Lagasafn.  Íslensk lög 1. maí 2020.  Útgáfa 150b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2000

2000 nr. 72 20. maí


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 2. júní 2000.

1. gr.
Til að standa straum af fjárframlögum vegna alþjónustu árið 2000 skal innheimta jöfnunargjald skv. 15. gr. laga um fjarskipti, nr. 107/1999, af gjaldskyldri veltu ársins. Gjaldið skal nema 0,18% af bókfærðri veltu eins og hún er skilgreind í 2. mgr. 15. gr. laga um fjarskipti. Heimilt er að ákveða að greitt skuli fyrir fram árið 2000 upp í væntanlega álagningu jöfnunargjalds.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.