Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2020.  Útgáfa 150c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja landspildu úr prestssetursjörðinni Bjarnarnesi í Nesjahreppi

1973 nr. 12 11. apríl


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Felld úr gildi skv. l. 46/2020, 1. gr.