Lagasafn.  Íslensk lög 1. október 2020.  Útgáfa 150c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um viðauka við lög nr. 102 27. desember 1973 um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni, sbr. lög nr. 14 26. mars 1974 og lög nr. 72 14. október 1975

1975 nr. 73 5. desember


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Felld úr gildi skv. l. 88/2020, 30. gr.