Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 20. janúar 2021.  Útgáfa 151a.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara

1975 nr. 11 28. apríl


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 29. apríl 1975, að undanskildum VI. kafla sem tók gildi 1. maí 1975 og IV. kafla sem tók gildi 1. júlí 1975. Ákvæði II. og III. kafla komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 37. gr. Breytt með: L. 120/1976 (tóku gildi 31. des. 1876). L. 40/1978 (tóku gildi 1. jan. 1979). L. 1/1988 (tóku gildi 6. jan. 1988). L. 36/1993 (tóku gildi 7. maí 1993).


   …

VII. kafli. Skyldusparnaður.1)
    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 402–403.