Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 15. október 2021.  Útgáfa 151c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að gerast aðili að alþjóðasamningi um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og þegna annarra ríkja

1966 nr. 74 13. maí


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 14. október 1966.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að gerast aðili fyrir Íslands hönd að alþjóðasamningi um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og þegna annarra ríkja.
Samningur þessi er prentaður á íslensku og ensku sem fylgiskjal með lögum þessum.
2. gr.
Þegar samningur sá, er um ræðir í 1. gr., hefur verið undirritaður af Íslands hálfu skulu ákvæði hans hafa lagagildi hér á landi. 1)
    1)Sjá Stjtíð. A 1966, bls. 155–184.