Lagasafn.  Íslensk lög 20. apríl 2022.  Útgáfa 152b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar1)

1971 nr. 46 16. apríl


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1447–1448.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 11. maí 1971. Breytt með: L. 34/1978 (tóku gildi 18. maí 1978).