Lagasafn.  Íslensk lög 20. apríl 2022.  Útgáfa 152b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um norrænan tækni- og iðnþróunarsjóð

1973 nr. 54 25. apríl


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 24. maí 1973.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd samning ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um stofnun norræns tækni- og iðnþróunarsjóðs, sem gerður var í Osló 20. febrúar 1973. Texti samningsins fylgir lögum þessum og telst hluti af þeim, 1) og skulu ákvæði hans hafa lagagildi hér á landi.
    1)Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með lögunum í Lagasafni 1995, bls. 840–841.
2. gr.
Sjóðurinn er undanþeginn opinberum gjöldum og sköttum hér á landi.
Sjóðurinn er undanþeginn stimpilgjöldum af lánum og öðrum fjárskuldbindingum, er hann kann að taka á sig hér á landi.