Lagasafn.  Íslensk lög 20. apríl 2022.  Útgáfa 152b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um ábyrgð gagnvart Norræna fjárfestingarbankanum1)

1990 nr. 127 20. desember


    1)Sjá Stjtíð. A 1990, bls. 596.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 14. janúar 1991.