Lagasafn.  Íslensk lög 20. apríl 2022.  Útgáfa 152b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um Lyfjaverslun ríkisins og heimild til sölu hlutabréfa í því félagi1)

1994 nr. 75 19. maí


    1)Sjá Stjtíð. A 1994, bls. 248–249.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 30. maí 1994.