Lagasafn.  Íslensk lög 20. apríl 2022.  Útgáfa 152b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um Orkubú Vestfjarða1)

2001 nr. 40 30. maí


    1)Sjá Stjtíð. A 2001, bls. 87–89, sbr. Stjtíð. A 2003, bls. 206 og bls. 567, A 2005, bls. 354, og A 2006, bls. 745.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 31. maí 2001. EES-samningurinn: VI. viðauki tilskipun 96/92/EB. Breytt með: L. 64/2003 (tóku gildi 7. apríl 2003). L. 135/2003 (tóku gildi 30. des. 2003). L. 65/2005 (tóku gildi 31. des. 2005). L. 164/2006 (tóku gildi 30. des. 2006; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 5. gr.).